Sekundarna reakcija fotosinteze


JOŠ jedan problem s kojim se susreću transrodne osobe. Foto: Instagram "MJESEČNICU nemaju samo žene", poruka je mladog transrodnog dečka Cassa Clemmera čija je fotografija s transparentom i krvavim hlačama uznemirila sve koji su je vidjeli. May 05, 2016 · Sistem organa za izlučivanje 1.bubreg 2.mokraćovod 3.mokraćna bešika 4.mokraćna cev Bubrezi stvaraju mokraću (~1–1.5 L/dan), ostali delovi sistema skladište i odvode mokraću iz tela. Uloga s.o. za izlučivanje: -prečišćavanjem krvi izlučuje se mokraća -održava se ravnoteža vode i soli u telu 5. domaćinu produkte fotosinteze kako bi zadovoljio energetske i prehrambene potrebe domaćina. Takav odnos važan je u okolišima u kojima nedostaje nutrijenata te su alge bitan čimbenik u preživljavanju domaćina koji im daje prednost u takvom okolišu (Venn i sur., 2008). Fotosintezė (iš senovės graikų φωτοσύνθέσις, pažodžiui sujungimas šviesa, iš φως, phos – šviesa, συν~, syn~ – kartu~ ir θέσις, thésis – jungimas) vadinama įvairių organinių medžiagų gamyba (sintezė) organizmuose iš neorganinių medžiagų, naudojant saulės energiją, kuri priimama per šviesą sugeriantį pigmentą chlorofilą. Najvažnije fiziološko-biohemijske reakcije u svim živim organizmima, ne mogu se odvijati bez prisustva fosfora i njegovih jedinjenja. Fosfor u biljkama učestvuje u procesima fotosinteze, disanja, povezivanja endotermnih i egzotermnih reakcija, u sintezi sekundarnih anabolita itd. KRAJ Sinteza Sinteza Sta su hemijske reakcije??? Osnovni tipovi hemijskih reakcija Voda Reakcija stvaranja nove supstance od dve ili vise čistih supstanci naziva se sinteza. Hemijske promene tj. hemijske reakcije su promene pri kojima nastaju nove supstance. Npr. paljenje